CIRI 5 : HABITAT

Kebanyakan tumbuh-tumbuhan hidup di darat. Ada yang tumbuh di atas tanah dan ada yang menumpang pada pokok kayu lain. Tumbuhan ini dikenali sebagai pokok penumpang. Ia terbahagi kepada efifit dan parasit. Terdapat juga tumbuhan yang hidup di atas air seperti keladi bunting dan alga. Poko teratai, walaupun hidup di air tetapi akarnya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang hidup di atas tanah
Pokok limau
Pokok Betik
Pokok Pisang
Contoh tumbuhan penumpang (paku)
Contoh tumbuhan air

No comments:

Post a Comment